ศุกร์, 19 กันยายน 2014
Virtualization คืออะไร
เขียนโดย @k    วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2009 เวลา 16:03 น.   
อีเมล

โดย ปัจจุบันเทคโนโลยี Virtualization Technology เริ่มเป็นที่รู้จักกันแพร่หลาย และไม่ใช่เป็นสิ่งใหม่เลย จึงทำให้มีผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี Virtualization Technology ต่างพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเองเพื่อมาแข่งขันกันในท้องตลาด โปรแกรมที่จัดได้ว่ามีชื่อเสียงมากที่สุดคือ VMWare อีกตัวที่พอจะรู้จักกันก็คือ Virtual PC ซึ่งถูกไมโครซอฟต์ซื้อไปเรียบร้อยแล้วที่เรียกกันในตลาดว่า Hyper V และอีกค่ายหนึ่งคือ Citrix โดยโปรแกรมต่างๆไม่เพียงแต่ทำการจำลองซีพียูเพิ่มขึ้นมาเท่านั้น แต่ว่าเป็นการจำลองเครื่องคอมพิวเตอร์ขึ้นมาทั้งเครื่องเลยทีเดียว เทคนิคนี้คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวสามารถทำตัวได้เหมือนกับมันคอมพิวเตอร์ หลายเครื่องทำงานขนานกันไป และอนุญาตให้ทำการรันระบบปฏิบัติการหลายระบบได้พร้อมกัน

Virtualization Technology ในความหมายหรือใจความที่เข้าใจง่าย ๆ ก็คือ เทคโนโลยีที่ช่วยให้สามารถแชร์ Resource เช่น CPU, Memory, Hard disk เป็นต้น ของคอมพิวเตอร์ 1 เครื่องหรือมากกว่านั้น ให้สามารถรัน Software และ Application ในจำนวนมาก ๆ หรือ แม้แต่รันระบบปฏิบัติการหลาย ๆ ตัวได้ และสามารถทำงานพร้อมกันหลาย ๆ อย่างได้ ไม่ว่าจะเป็นคนละ platform กันก็ตาม

Virtualization Technology หรือเทคโนโลยีเสมือน มีประโยชน์อย่างไร และการนำไปใช้งานจริงๆ ในโลกแห่งการทำธุรกิจนั้นมีอะไรกันบ้าง เรามาแบ่งประเภท virtualization กันดีกว่า

 • ทำให้ใช้งาน Hardware ได้อย่างคุ้มค่า เต็มประสิทธิภาพ
 • ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการต่างๆ เช่น ค่าไฟ ค่าดูแลรักษา ชิ้นส่วนอุปกรณ์บางส่วนหรือแม้กระทั่ง ค่าอุปกรณ์ที่ไม่จำเป็นต้องซื้อเพิ่ม
 • จากการลดค่าใช้จ่าย และแบ่ง Resource โดย Software ทำให้เพิ่มประสิทธิภาพในการลงทุน รวมทั้งการ Service ซึ่งสามารถทำให้ง่ายและรวดเร็วขึ้น
  1. Application virtualization : เทคโนโลยี Application Virtualization เริ่มจาก Citrix Systems Inc. ซึ่งเป็นผู้นำตลาดด้าน Application Virtualization และเป็นผู้คิดค้น Terminal Server ให้กับ Microsoft เกิดเป็น Microsoft Terminal Server 2000, 2003 และ 2008 ในปัจจุบัน โดยใช้ Remote Desktop Protocol (RDP) ช่วยในการนำส่ง Application Screen จาก Windows Server สู่ Wyse Thin Client และที่ Wyse Thin Client ทำหน้าที่เพียงรับหน้าจอจาก Server และส่ง Key Strocks และ Mouse Clicks กลับไปที่ Server เท่านั้น การประมวลผล Application จะทำงานที่ Server 100% ดังนั้นเราไม่ต้องสนใจทรัพยากรบน Thin Client เลย
  2. Desktop virtualization : เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้เราสามารถส่งหน้าจอ Desktop ของ Windows XP Pro, Windows Vista สู่เครื่อง Client ปลายทาง โดยลักษณะการทำงานเป็นแบบ Desktop ของใครของมัน หรือจะเป็นในลักษณะ Pool ก็ได้ เช่นกำหนด Pool ไว้ 5 Desktop ใครมาก่อนก็จะเข้า Desktop 1 (First Come First Serve) เป็นต้น ปัจจุบันมีผู้นำตลาดด้านนี้อยู่ 2 ค่าย คือ VMware VDM ชึ่งใช้ RDP และ Citrix XenDesktop ใช้ ICA Protocol. เราต้องมี VMware ESX หรือ Citrix XenServer เพราะเก็บ Windows XP หรือ Windows Vista ไว้ตามจำนวนผู้ใช้งานจริง เช่นใช้ Client ปลายทางจำนวน 10 เครื่อง เราต้องเตรียม Windows XP ไว้อย่างน้อย 10 Desktops และจะมี Broker Server กลางซึ่งทำงานเป็น Broker ให้เครื่อง Client ปลายทางเรียกเข้ามาใช้งานเพื่อทำการ Authen ก่อนแล้วเครื่อง Broker Server จะส่งให้ เครื่อง Client วิ่งเข้าไปใช้ Windows XP หลังบ้านต่อไป
  3. Server virtualization : เทคโนโลยี  Server Virtualization หรือการทำ Server Consolidation หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งคือการรวมเอา Server ที่มีอยู่ทั้งหมดเข้ามาอยู่กลายเป็น Server ขนาดใหญ่ยักษ์เพียงตัวเดียว แทนที่จะปล่อยแต่ละ Server แยกกันอยู่ และเป็นเพียง Server เล็ก ๆ อยู่อย่างนั้น การนำเทคโนโลยี Virtualization มาช่วยรวม Server เข้าด้วยกัน สามารถแชร์ทรัพยากร เช่น CPU, Memory, Hard disk และอื่นๆ บนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายให้สามารถรัน ระบบปฏิบัติการหลาย ๆ ตัวได้ พร้อมกันหลาย ๆ อย่างทำให้มีการใช้งานอุปกรณ์ต่าง ๆ ร่วมกันและค่าใช้จ่ายลดลง เนื่องจากอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นการแชร์ Resource ร่วมกัน ช่วยลดจำนวนเครื่องฮาร์ดแวร์ได้อย่างมาก และนอกจากนี้ยังทำให้มีความซับซ้อนน้อยลง รวมไปถึงสามารถดูข้อมูลและบริหารจัดการ Server ทั้งหมดได้ในหน้าจอเดียวกันอีกด้วย ผู้นำตลาดด้าน Server Virtualization  เช่น VMware ESX, Citrix XenServer และ Microsoft Hyper-V

ทำไมต้องทำเป็น Virtualization

 • ลดต้นทุนในการซื้อ Server เพราะซื้อ Server ตัวเดียวแต่สามารถลงได้หลายระบบปฏิบัติการ(OS) เช่น ลง Windows Server,Unix,Linux,Ubuntu ,FreeDBS หรือ Solaris ใน Server เพียงเครื่องเดียวได้
 • รองรับการเชื่อมต่อเข้าจากเครื่อง Thin Client ได้จากทุกที่ทุกเวลาง่ายต่อการจัดการดูแลระบบ(manage)
 • ง่ายต่อการโอนย้ายระบบ กรณีเปลี่ยน Server การดูแลรักษาเซิร์ฟเวอร์ได้ง่าย
 • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบโดยรวม
 • ตอบสนองทางธุรกิจได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
 • เมื่อลดจำนวนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ลงได้ ก็ประหยัดพลังงาน ลดค่าใช้จ่าย บางองค์กรมีเซิร์ฟเวอร์ และเครื่อง Client อยู่เป็นจำนวนมาก เครื่องแต่ละเครื่องก็ลงระบบปฏิบัติการได้เพียงตัวเดียวหรือให้เหลือน้อยที่ สุด
 • ลดต้นทุน ค่าไฟฟ้า  ค่าใช้จ่ายในด้านบุคลากร เพราะเป็นระบบที่ง่ายต่อการดูแลระบบใช้คนไม่มากนัก
 • แบ่งทรัพยากรทางด้านเครือข่ายเพื่อให้สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

องค์กรแบบใดที่เหมาะสำหรับการนำเทคโนโลยี Server Virtualization

 • องค์กร หรือหน่วยงานที่มีจำนวนเซิร์ฟเวอร์และเครื่อง client อยู่จำนวนมากการใช้เทคโนโลยี VM เป็นการลดจำนวนเซิร์ฟเวอร์ในองค์กรลงได้มากประหยัดงบประมาณด้านบำรุงรักษา ด้านบุคลากร จัดการได้ง่ายขื้น ง่ายต่อการจัดการ  การรวมเซิร์ฟเวอร์ (Server Consolidation)ในองค์กรให้เหลือน้อยลงเป็นหนทางที่ดีที่สุด
 • หน่วยงานที่มีผู้ใช้งานซอฟแวร์หลายๆลักษณะงาน ต้องใช้ Os ต่างระบบกันมากๆ
 • บริษัท ที่รับพัฒนาซอฟแวร์ เพราะจะช่วยในเรื่องของการทดสอบระบบจะทำได้ง่ายขึ้น ยิ่งต้องทดสอบบนระบบปฏิบัติการ(OS)ที่แตกต่างกันยิ่งใช้ประโยชน์ของการทำ Server Virtualization ได้มากขึ้น
 • หน่วยงานการศึกษา เพราะมีนักศึกษาและบุคลากรอยู่เป็นจำนวนมาก
 • หน่วยงานทั่วไปที่ต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายในด้านซอฟแวร์และฮาร์ดแวร์ ค่าไฟฟ้า,ประหยัดพื้นที่
ที่มา : http://www.g-able.com/portal/page/portal/g-able/thai/it_talks/Y2009/Virtualization_Technology

แก้ไขล่าสุด ( วันพฤหัสบดีที่ 04 มีนาคม 2010 เวลา 11:54 น. )
 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

Other